Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

BUDOWA KÓRNIK

zamawiający: Aquanet S.A.
termin realizacji: od 01.2022r.

Nazwa zadania:

Budowa magistrali i sieci wodociągowej w Kórniku

Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm: TERLAN Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz WUPRINŻ S.A. (Partner Konsorcjum)

Zakres prac:

  • Prace przygotowawcze.
  • Kompleksowe wykonanie sieci wodociągowej wynoszącej łącznie ok. 15 666,8m, w tym: 
  • wykonaniu magistrali wodociągowej DN 500 o długości ok. 12.954,80 m (etap Ia) na odcinku od magistrali wschodniej do granicy gmin Mosina i Kórnik w Mieczewie wraz z wycinką zieleni i odtworzeniem nawierzchni,
  • wykonaniu magistrali wodociągowej DN 400 o długości ok. 2.712,00 m (etap Ib) na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 431 i 434, od granicy gmin Mosina i Kórnik w Mieczewie do ul. Mościennickiej w Kórniku wraz z wycinką zieleni i odtworzeniem nawierzchni
  • Wykonanie 47 przekroczeń bezwykopowych pod istniejącą infrastrukturą tj. przewierty kierunkowe rurami ochronnymi GRP DN600 i DN750.
  • Wykonanie prób ciśnieniowych.

NAJNOWSZE REALIZACJE

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
„BUDOWA RUROCIĄGU PRODUKTÓW NAFTOWYCH BORONÓW – TRZEBINIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn – Leśniewice od km 0+000 – 23+000…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn – Leśniewice od km 0+000 – 23+000…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
„BUDOWA RUROCIĄGU PRODUKTÓW NAFTOWYCH BORONÓW – TRZEBINIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI” Inwestycja realizowana w konsorcjum firm w…