Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

OBSZAR

DZIAŁALNOŚCI

Naszym głównym zakresem działalności jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów:

 • gospodarki paliw płynnych i gazowych,
 • energetyki cieplnej,
 • instalacji wodno- kanalizacyjnych ,
 • obiektów ochrony środowiska,
 • obiektów budowlanych.

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

 • Gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia stalowe o ciśnieniu do MOP = 8,4 MPa – bez ograniczeń średnicy,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego podwyższonego ciśnienia stalowe i z rur PE o ciśnieniu do MOP = 1,6 MPa,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia z rur PE,
 • Rurociągi stalowe do przesyłu: surowej ropy naftowej, paliw płynnych, wody i cieczy żrących lub palnych – bez ograniczeń średnicy,
 • Rurociągi stalowe preizolowane do przesyłu ciężkiego oleju opałowego,
 • Rurociągi kopalniane do transportu płynów złożowych na ciśnienie wg potrzeb Klienta (np. 350 bar).

 • Gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia stalowe o ciśnieniu do MOP = 8,4 MPa – bez ograniczeń średnicy,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego podwyższonego ciśnienia stalowe i z rur PE o ciśnieniu do MOP = 1,6 MPa,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia z rur PE,
 • Rurociągi stalowe do przesyłu: surowej ropy naftowej, paliw płynnych, wody i cieczy żrących lub palnych – bez ograniczeń średnicy,
 • Rurociągi stalowe preizolowane do przesyłu ciężkiego oleju opałowego,
 • Rurociągi kopalniane do transportu płynów złożowych na ciśnienie wg potrzeb Klienta (np. 350 bar).

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE NA RUROCIĄGACH

 • Stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe i pomiarowe I-go stopnia i II stopnia,
 • Zespoły zaporowo upustowe, węzły gazowe rozdzielcze i przyłączeniowe,
 • Układy komór nadania / odbioru tłoka diagnostycznego,
 • Układy technologiczne na tłoczniach gazu,
 • Komory zasuw , komory przełączeniowe (na rurociągach paliwowych),
 • Pompownie paliw / ropy.

 • Stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe i pomiarowe I-go stopnia i II stopnia,
 • Zespoły zaporowo upustowe, węzły gazowe rozdzielcze i przyłączeniowe,
 • Układy komór nadania / odbioru tłoka diagnostycznego,
 • Układy technologiczne na tłoczniach gazu,
 • Komory zasuw , komory przełączeniowe (na rurociągach paliwowych),
 • Pompownie paliw / ropy.

KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO

Kompleksowe wykonanie na powierzchniowej instalacji kopalni gazu ziemnego i/lub ropy naftowej obejmujące:

– uzbrojenie głowicy na odwiercie,

– wykonanie instalacji technologicznej dla dostosowania wydobytych kopalin do parametrów handlowych,

– niezbędne obiekty budowlane (budynki, kontenery, drogi , ogrodzenie), zasilane w energię elektryczną, systemy sterowania, monitoringu , bezpieczeństwa procesowego, rozruch i wstępną eksploatację.

Kompleksowe wykonanie na powierzchniowej instalacji kopalni gazu ziemnego i/lub ropy naftowej obejmujące:

– uzbrojenie głowicy na odwiercie,

– wykonanie instalacji technologicznej dla dostosowania wydobytych kopalin do parametrów handlowych,

– niezbędne obiekty budowlane (budynki, kontenery, drogi , ogrodzenie), zasilane w energię elektryczną, systemy sterowania, monitoringu , bezpieczeństwa procesowego, rozruch i wstępną eksploatację.

REALIZUJEMY TAKŻE NIESTANDARDOWE ZAMÓWIENIA

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w zakresie oferowanych przez naszą firmę usług oraz dobiorą najkorzystniejsze warunki współpracy

AKTUALNOŚCI

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…