Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

OBSZAR

DZIAŁALNOŚCI

Naszym głównym zakresem działalności jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów:

 • gospodarki paliw płynnych i gazowych,
 • energetyki cieplnej,
 • instalacji wodno- kanalizacyjnych ,
 • obiektów ochrony środowiska,
 • obiektów budowlanych.

RUROCIĄGI PRZESYŁOWE

 • Gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia stalowe o ciśnieniu do MOP = 8,4 MPa – bez ograniczeń średnicy,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego podwyższonego ciśnienia stalowe i z rur PE o ciśnieniu do MOP = 1,6 MPa,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia z rur PE,
 • Rurociągi stalowe do przesyłu: surowej ropy naftowej, paliw płynnych, wody i cieczy żrących lub palnych – bez ograniczeń średnicy,
 • Rurociągi stalowe preizolowane do przesyłu ciężkiego oleju opałowego,
 • Rurociągi kopalniane do transportu płynów złożowych na ciśnienie wg potrzeb Klienta (np. 350 bar).

 • Gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia stalowe o ciśnieniu do MOP = 8,4 MPa – bez ograniczeń średnicy,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego podwyższonego ciśnienia stalowe i z rur PE o ciśnieniu do MOP = 1,6 MPa,
 • Gazociągi dystrybucyjne średniego i niskiego ciśnienia z rur PE,
 • Rurociągi stalowe do przesyłu: surowej ropy naftowej, paliw płynnych, wody i cieczy żrących lub palnych – bez ograniczeń średnicy,
 • Rurociągi stalowe preizolowane do przesyłu ciężkiego oleju opałowego,
 • Rurociągi kopalniane do transportu płynów złożowych na ciśnienie wg potrzeb Klienta (np. 350 bar).

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE NA RUROCIĄGACH

 • Stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe i pomiarowe I-go stopnia i II stopnia,
 • Zespoły zaporowo upustowe, węzły gazowe rozdzielcze i przyłączeniowe,
 • Układy komór nadania / odbioru tłoka diagnostycznego,
 • Układy technologiczne na tłoczniach gazu,
 • Komory zasuw , komory przełączeniowe (na rurociągach paliwowych),
 • Pompownie paliw / ropy.

 • Stacje gazowe redukcyjno – pomiarowe i pomiarowe I-go stopnia i II stopnia,
 • Zespoły zaporowo upustowe, węzły gazowe rozdzielcze i przyłączeniowe,
 • Układy komór nadania / odbioru tłoka diagnostycznego,
 • Układy technologiczne na tłoczniach gazu,
 • Komory zasuw , komory przełączeniowe (na rurociągach paliwowych),
 • Pompownie paliw / ropy.

KOPALNIA GAZU ZIEMNEGO

Kompleksowe wykonanie na powierzchniowej instalacji kopalni gazu ziemnego i/lub ropy naftowej obejmujące:

– uzbrojenie głowicy na odwiercie,

– wykonanie instalacji technologicznej dla dostosowania wydobytych kopalin do parametrów handlowych,

– niezbędne obiekty budowlane (budynki, kontenery, drogi , ogrodzenie), zasilane w energię elektryczną, systemy sterowania, monitoringu , bezpieczeństwa procesowego, rozruch i wstępną eksploatację.

Kompleksowe wykonanie na powierzchniowej instalacji kopalni gazu ziemnego i/lub ropy naftowej obejmujące:

– uzbrojenie głowicy na odwiercie,

– wykonanie instalacji technologicznej dla dostosowania wydobytych kopalin do parametrów handlowych,

– niezbędne obiekty budowlane (budynki, kontenery, drogi , ogrodzenie), zasilane w energię elektryczną, systemy sterowania, monitoringu , bezpieczeństwa procesowego, rozruch i wstępną eksploatację.

REALIZUJEMY TAKŻE NIESTANDARDOWE ZAMÓWIENIA

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w zakresie oferowanych przez naszą firmę usług oraz dobiorą najkorzystniejsze warunki współpracy

AKTUALNOŚCI

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…