Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Zarząd
ZRUG SP. Z O.O.

Jacek Rawecki

Prezes Zarządu


Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studiów menedżerskich MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

W trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezes Zarządu/ Właściciel Zrug sp. z o.o.

Od 2006 roku pełni funkcje zarządcze. Był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Poprzednio był m.in. prezesem Zarządu Katowickiego Węgla sp. z o.o. w Katowicach, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu oraz dyrektorem ds. marketingu i rozwoju PUH Brajt we Wrocławiu. W latach 2009-2013 był Prezesem Zarządu KGHM Metraco S.A. w Legnicy. Posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego – był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A., Grupy Energetycznej Katowice sp. z o.o. oraz sekretarzem Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. Był również członkiem Rady Eksperckiej Europejskiego Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnership) na rzecz Surowców Naturalnych i Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu.

Członek Rady Nadzorczej WKS Śląsk Wrocław S.A.

Stanisław Mysza

Wiceprezes Zarządu


Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Legitymujący się egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Z ponad 25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami w różnych obszarach.

W latach 2016 – 2018 Dyrektor Centralnego Biura Zakupów w grupie kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. odpowiedzialny za wdrożenie procedur zakupowych w Grupie Kapitałowej oraz za negocjacje, kluczowych dla Spółek z tej Grupy Kapitałowej kontraktów na zakupy dostaw i usług w branży energetycznej oraz petrochemicznej. 

Efektywnie prowadził negocjacje i zakupy na największych inwestycjach w Polsce: budowa elektrowni w Kozienicach (Enea) i w Opolu (PGE) oraz inwestycjach realizowanych dla PKN ORLEN S.A. i PGNiG Termika. W latach 2005-2015 pracował w przedsiębiorstwie produkcyjnym w branży sanitarnej, początkowo jako Dyrektor ds. Marketingu, następnie Wiceprezes Zarządu i Prezes Zarządu.

Osiągnięcia – budowa fabryki i wdrożenie produkcji oraz pozyskiwanie środków unijnych. W latach 1994 – 2016 – własna działalność gospodarczą w branży produkcji drzewnej. W latach 1996 – 2008 – kariera naukowa na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Zarządzania Finansami. Asystent, Adiunkt, prowadzący zajęcia z Rachunkowości Zarządczej, Rachunku Kosztów, Zarządzania Finansami. Autor publikacji naukowych z zakresu finansów.

Grażyna Szajna

Członek Zarządu


Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Gazownictwo Ziemne. Ponad 30 letnie doświadczenie w branży budowlanej w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą wydobycia, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, obiektów gospodarki paliwowej oraz instalacji przemysłowych.

W spółce ZRUG odpowiedzialna za obszar działalności związany z pozyskiwaniem zleceń , przygotowywaniem szczegółowych wycen i ofert formalnych. Przez ostatnie lata pełniła funkcję Kierownika, następnie Dyrektora ds. Ofertowania. W okresie swojej działalności w ZRUG Sp. z o.o. przyczyniła się do pozyskania kontraktów o kilkusetmilionowej wartości.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne i tajne; oznaczonych klauzulą poufne i tajne w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Od 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu ZRUG Sp. z o.o.

Jacek Rawecki

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego oraz studiów menedżerskich MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

W trakcie przygotowywania pracy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prezes Zarządu/ Właściciel Zrug sp. z o.o.

Od 2006 roku pełni funkcje zarządcze. Był Pierwszym Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw. Poprzednio był m.in. prezesem Zarządu Katowickiego Węgla sp. z o.o. w Katowicach, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu oraz dyrektorem ds. marketingu i rozwoju PUH Brajt we Wrocławiu. W latach 2009-2013 był Prezesem Zarządu KGHM Metraco S.A. w Legnicy. Posiada doświadczenie z zakresu nadzoru właścicielskiego – był członkiem Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia S.A., Grupy Energetycznej Katowice sp. z o.o. oraz sekretarzem Rady Nadzorczej EnergiaPro Gigawat sp. z o.o. Był również członkiem Rady Eksperckiej Europejskiego Partnerstwa Innowacji (European Innovation Partnership) na rzecz Surowców Naturalnych i Wiceprzewodniczącym Rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu.

Członek Rady Nadzorczej WKS Śląsk Wrocław S.A.

Stanisław Mysza

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Legitymujący się egzaminem państwowym uprawniającym do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Z ponad 25 letnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami w różnych obszarach.

W latach 2016 – 2018 Dyrektor Centralnego Biura Zakupów w grupie kapitałowej Polimex-Mostostal S.A. odpowiedzialny za wdrożenie procedur zakupowych w Grupie Kapitałowej oraz za negocjacje, kluczowych dla Spółek z tej Grupy Kapitałowej kontraktów na zakupy dostaw i usług w branży energetycznej oraz petrochemicznej. 

Efektywnie prowadził negocjacje i zakupy na największych inwestycjach w Polsce: budowa elektrowni w Kozienicach (Enea) i w Opolu (PGE) oraz inwestycjach realizowanych dla PKN ORLEN S.A. i PGNiG Termika. W latach 2005-2015 pracował w przedsiębiorstwie produkcyjnym w branży sanitarnej, początkowo jako Dyrektor ds. Marketingu, następnie Wiceprezes Zarządu i Prezes Zarządu.

Osiągnięcia – budowa fabryki i wdrożenie produkcji oraz pozyskiwanie środków unijnych. W latach 1994 – 2016 – własna działalność gospodarczą w branży produkcji drzewnej. W latach 1996 – 2008 – kariera naukowa na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Zarządzania Finansami. Asystent, Adiunkt, prowadzący zajęcia z Rachunkowości Zarządczej, Rachunku Kosztów, Zarządzania Finansami. Autor publikacji naukowych z zakresu finansów.

Grażyna Szajna

Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o specjalności Gazownictwo Ziemne. Ponad 30 letnie doświadczenie w branży budowlanej w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą wydobycia, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej, obiektów gospodarki paliwowej oraz instalacji przemysłowych.

W spółce ZRUG odpowiedzialna za obszar działalności związany z pozyskiwaniem zleceń , przygotowywaniem szczegółowych wycen i ofert formalnych. Przez ostatnie lata pełniła funkcję Kierownika, następnie Dyrektora ds. Ofertowania. W okresie swojej działalności w ZRUG Sp. z o.o. przyczyniła się do pozyskania kontraktów o kilkusetmilionowej wartości.

Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne i tajne; oznaczonych klauzulą poufne i tajne w zakresie dostępu do informacji niejawnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Od 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu ZRUG Sp. z o.o.