Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Uprawnienia i certyfikaty
ZRUG SP. Z O.O.

UPRAWNIENIA FIRMY

Posiadamy certyfikat Instytutu Spawalnictwa Ośrodka w Gliwicach potwierdzający, że procesy spawania są zgodne z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 i Systemem EWF EN ISO 3834 Part 2 oraz wytycznymi Europejskiej Federacji Spawalniczej.

UPRAWNIENIA PERSONELU

Doświadczenie oraz nieustannie podnoszone kwalifikacje są gwarantem wysokiej jakości świadczonych przez ZRUG Sp. z o.o. usług. Nasi pracownicy posiadają wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia, które pozwalają na wykonywanie nawet najtrudniejszych prac oferowanych przez ZRUG.

Pracownicy produkcyjni ZRUG sp. z o.o. posiadają:

  • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
  • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
  • Pracownicy posiadają kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku średniego dozoru ruchu w specjalności budowlanej w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę naftową i gaz ziemny.