Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Misja
ZRUG SP. Z O.O.

Zadowolenie Klientów oraz troska o pracowników i środowisko naturalne – tym kierujemy się każdego dnia

Nasza Misja a zarazem Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania wyrażana jest przez relację z Klientami i dostawcami:

JAKOŚĆ USŁUG

Klient określa miarę jakości naszych usług – Jego ocena jest rozstrzygająca

TERMINOWOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, FACHOWOŚĆ

Klient oczekuje od nas terminowości, fachowości i solidności. Atrybuty te otrzymuje zawsze.

ZAUFANIE

Zaufanie naszego Klienta i Dostawcy budujemy dzięki otwartości na problemu i szerokości w postepowaniu

CZAS REALIZACJI

Szanujemy czas zarówno Klienta jak i dostawcy, dlatego dbamy o to, aby zlecenia zakończyć przed wyznaczonym terminem.

JAKOŚĆ USŁUG

Klient określa miarę jakości naszych usług – Jego ocena jest rozstrzygająca

TERMINOWOŚĆ, SOLIDNOŚĆ, FACHOWOŚĆ

Klient oczekuje od nas terminowości, fachowości i solidności. Atrybuty te otrzymuje zawsze.

ZAUFANIE

Zaufanie naszego Klienta i Dostawcy budujemy dzięki otwartości na problemu i szerokości w postepowaniu

CZAS REALIZACJI

Szanujemy czas zarówno Klienta jak i dostawcy, dlatego dbamy o to, aby zlecenia zakończyć przed wyznaczonym terminem.

Naszym największym potencjałem jest doświadczona kadra pracownicza, ciągle wzbogacana o młodych i ambitnych absolwentów polskich uczelni, dlatego:

  • W sposób stały i systemowy podnosimy nasze kwalifikacje,
  • Darzymy siebie szacunkiem i zaufaniem,
  • Angażujemy się w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji,
  • Przestrzegamy przepisów prawa,
  • Zapobiegamy wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • Dążymy do ciągłej poprawy świadomości pracowników oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

Chronimy środowisko naturalne i szanujemy przyrodę poprzez:

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Stosowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii i metod pracy.

PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ

Przestrzeganie obowiązujących wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych dotyczących organizacji.

PROWADZENIE GOSPODARKI MATERIAŁAMI

Prowadzenie profesjonalnej gospodarki materiałami i odpadami

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Budowanie świadomości ekologicznej pracowników.

ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Stosowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii i metod pracy.

PRZESTRZEGANIE WYMAGAŃ

Przestrzeganie obowiązujących wymagań wynikających z ustawodawstwa, przepisów prawnych i innych dotyczących organizacji.

PROWADZENIE GOSPODARKI MATERIAŁAMI

Prowadzenie profesjonalnej gospodarki materiałami i odpadami

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

Budowanie świadomości ekologicznej pracowników.

ZAPOBIEGANIE

Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń