Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Zintegrowany system zarządzania

ZRUG Sp. z o.o.

stosuje udokumentowany, certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością obejmujący:

PN-EN

ISO 9001

PN-EN

ISO 14001

PN-EN

ISO 3834-2:2007

PN-EN

ISO 3834 PART 2

PN

ISO 45001:2018

Certyfikaty poświadczone są przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT – CERT.

 Zakres który obejmują:

  • projektowanie,
  • budowy,
  • remonty,
  • modernizacja i eksploatacja – obiekty inżynierii środowiska,  magazynowania i gospodarki paliwami oraz sieci, instalacji i rurociągów – w tym przesyłowych i technologicznych.

Celem Naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest:

  • zapewnienie wysokiej jakości usług,
  • ochrona środowiska, oparta na dynamicznym modelu zapobiegania powstawaniu odpadów i zanieczyszczeń,
  • stworzenie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników w przedsiębiorstwie.

JAKOŚĆ