Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Odpowiedzialność ekologiczna

ZRUG Sp. z o.o.

posiada numer rejestrowy 000104068 nadany zgodnie z ustawą z o odpadach.

Ponadto w organizacji funkcjonuje wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą:

PN-EN

ISO 14001:2015

Działania związane z ingerencją środowiskową, wynikającą z profilu powierzanych nam zadań budowlanych, staramy się realizować z poszanowaniem dla lokalnych siedlisk fauny i flory.

Szanujemy środowisko. Dbamy o przyrodę i o naszą ekologiczną przyszłość.

EKOLOG