Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Załoga
ZRUG SP. Z O.O.

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników

Patryk Kałużny

Dyrektor ds. Realizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologia i Organizacja Budowy oraz Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunku Inżynieria Środowiska. Związany z firmą ZRUG Sp. z o.o. od 2003 roku, w której to pełnił funkcję Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy oraz Kierownika Projektu na największych realizacjach budowy rurociągów wykonywanych przez Spółkę ZRUG. Od sierpnia 2020 objął funkcję Dyrektora ds. realizacji ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Wielgat

Dyrektor ds. Kontrolingu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja Inżynieria wodna melioracyjna i sanitarna. W latach 2006-2008 Inżynier budowy w Budimex Dromex S.A. Odpowiedzialny za nadzór nad robotami, sporządzaniem planów płatności, harmonogramów rzeczowych, przygotowywaniem umów z podwykonawcami a także  prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji technicznej. W latach 2014-2015 Kierownik projektu, następnie  Kierownik Działu Zarządzania Projektami Technologicznymi oraz Kierownik Działu Technologicznego w TEBODIN Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad projektami, organizację i udział w audytach oraz dopilnowanie i zakończenie projektów takich tak: Instalacja do produkcji i rekrystalizacji (instalacja do produkcji materiału wybuchowego) dla Nitro-Chem, Pneumatyczna linia transportu cementu z rozładunkiem na statki dla Cemex czy Zagospodarowanie strefy przy odwiertowej Karmin-1 dla FX Energy oraz PGNiG. W latach 2015-2018  Dyrektor Finansowy , następnie Dyrektor ds. kontrolingu, audytu wewnętrznego i strategii w Naftoremont- Naftobudowa Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal). Odpowiedzialny m.in. za zarządzanie płynnością spółki, udział w tworzeniu strategii Grupy Kapitałowej, kontrolę rzeczowo-finansową oraz przygotowywanie prognozy finansowej dla Spółki. Od 2018 roku Dyrektor ds. kontrolingu w ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Szymków

Dyrektor ds. Budownictwa

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, doktor inżynier budownictwa z 15-letnim doświadczeniem zdobytym w realizacjach inwestycji budowlanych. Laureat konkursu Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu przedsiębiorstwach, w tym budownictwa inżynieryjnego w Hydrobudowie Wrocław czy budownictwa ogólnego – Integer S.A. Jako kierownik budowy realizował inwestycje branży przemysłowej, użyteczności publicznej oraz wielorodzinnej. Jednym z ważniejszych zrealizowanych projektów była budowa Zespołu Fabrycznego firmy Quartec we Wszemirowie.
Od 2014 r. związany z Politechniką Wrocławską w zakresie działalności dydaktycznej. W dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W latach 2015-2017 pracował na stanowisku dyrektora ds. realizacji inwestycji w dolnośląskiej spółce PB ARS. Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora ds. budownictwa w ZRUG Sp. z o.o. 

Robert Kordeczka

Dyrektor ds. Kontrolingu

Absolwent Wydziału Ekonomii kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikat HVB Akademie z zakresu Sales Process Management.
25 letnie doświadczenie w bankowości. W latach 1997-1998 w zespole wdrażającym zintegrowany system bankowy w BPH S.A. odpowiedzialny za materiały szkoleniowe i system szkoleń pracowników banku. W następnych latach do 2019 liczne stanowiska kierownicze w banku BPH S.A., BPH SA (GE Money), Pekao SA (Naczelnik Wydziału, Dyrektor Operacyjny w Regionalnym Centrum Doradczo-Kredytowym, Dyrektor Centrum Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Trener wewnętrzny
banku z zakresu technik sprzedaży, usług i produktów.
W latach 2011-2020 równolegle do pracy w bankowości prowadził własną działalność gospodarczą w branży poligraficznej.

Agnieszka Kaczkowska

Główna Księgowa

Absolwentka Wydziału  Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej  obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz  studiów podyplomowych rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Posiadająca certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 244/2002 oraz Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg handlowych spółek z o.o. w różnych branżach gospodarki, m.in.: produkcja przemysłowa, usługi budowlane, działalność finansowa. W latach 1996 -2006 – praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Asystent prowadzący zajęcia z Rachunkowości, Podstaw analizy finansowej. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości.

Jacek Nowak

Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu

Jacek Nowak jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu specjalność Transport Drogowy. Doświadczenie techniczne w Autoryzowanym Dealerstwie Sprzedaż – Serwis ciężkich maszyn budowlanych. Wieloletnie doświadczenie utrzymania ruchu i sprawności parku maszynowego oraz floty samochodowej realizujące kontrakty budowy gazociągów. Realizacja planów dopuszczeń ciężkiego, specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji prac gazowniczych podlegających  Urzędowi Dozoru Technicznego i innym jednostkom zewnętrznym.

Andrzej Małkowski

Główny Spawalnik

Andrzej Małkowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania na kierunku Mechaniki i Budowy Maszyn. Ukończył on również Studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Spawalnictwa.

Posiada uprawnienia Nadzoru Spawalniczego w postaci certyfikatu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa (IWE).

Zdobył on również uprawnienia odbiorowe w zakresie spawalnictwa w postaci najwyższego poziomu uprawnień Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI-Comprehensive) 

Posiada on również uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących NDT w postaci Certyfikatów wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w metodach badań: wizualnej (VT2), ultradźwiękowej (UT), magnetyczno – proszkowej (MT) oraz penetracyjnej (PT).

Jest on również Egzaminatorem Spawalniczym poprzez Licencję nadaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Od 2015 roku jest aktywnym członkiem SIMP Sekcji Spawalniczej w Poznaniu.

W latach 2015-2017 był Głównym Spawalnikiem w Zakładach H. Cegielski – Poznań S.A. Sprawował nadzór spawalniczy podczas produkcji wielkogabarytowych wyrobów ciśnieniowych, konstrukcji dźwigowych i off-shore. Modernizował i wdrażał nowe technologie z zakresu spawalnictwa. Zarządzał Centrum Kształcenia Spawalniczego.

Od 2018 roku Główny Spawalnik w ZRUG Sp. z o.o. Sprawuje nadzór spawalniczy w zakresie realizowanych wysokociśnieniowych rurociągów i urządzeń do przesyłu gazu i paliw. Wdraża nowe technologie spawania realizowanych wyrobów. Prowadzi szkolenia spawaczy i operatorów spawania.

Patryk Kałużny

Dyrektor ds. Realizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologia i Organizacja Budowy oraz Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunku Inżynieria Środowiska. Związany z firmą ZRUG Sp. z o.o. od 2003 roku w której to pełnił funkcję Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy, Kierownika Projektu na największych realizacjach budowy rurociągów wykonywanych przez Spółkę ZRUG. Od sierpnia 2020 objął funkcję Dyrektora ds. realizacji ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Szymków

Dyrektor ds. budownictwa

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki, doktor inżynier budownictwa z 15-letnim doświadczeniem zdobytym w realizacjach inwestycji budowlanych. Laureat konkursu Wrocławskiej Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu przedsiębiorstwach, w tym budownictwa inżynieryjnego w Hydrobudowie Wrocław czy budownictwa ogólnego – Integer S.A. Jako kierownik budowy realizował inwestycje branży przemysłowej, użyteczności publicznej oraz wielorodzinnej. Jednym
z ważniejszych zrealizowanych projektów była budowa Zespołu Fabrycznego firmy Quartec we Wszemirowie.
Od 2014 r. związany z Politechniką Wrocławską w zakresie działalności dydaktycznej. W dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W latach 2015-2017 pracował na stanowisku dyrektora ds. realizacji inwestycji w dolnośląskiej spółce PB ARS. Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora ds. budownictwa w ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Wielgat

Dyrektor ds. kontrolingu

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek Inżynieria Środowiska, specjalizacja Inżynieria wodna melioracyjna i sanitarna. W latach 2006-2008 Inżynier budowy w Budimex Dromex S.A. Odpowiedzialny za nadzór nad robotami, sporządzaniem planów płatności, harmonogramów rzeczowych, przygotowywaniem umów z podwykonawcami a także  prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji technicznej. W latach 2014-2015 Kierownik projektu, następnie  Kierownik Działu Zarządzania Projektami Technologicznymi oraz Kierownik Działu Technologicznego w TEBODIN Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad projektami, organizację i udział w audytach oraz dopilnowanie i zakończenie projektów takich tak: Instalacja do produkcji i rekrystalizacji (instalacja do produkcji materiału wybuchowego) dla Nitro-Chem, Pneumatyczna linia transportu cementu z rozładunkiem na statki dla Cemex czy Zagospodarowanie strefy przy odwiertowej Karmin-1 dla FX Energy oraz PGNiG. W latach 2015-2018  Dyrektor Finansowy , następnie Dyrektor ds. kontrolingu, audytu wewnętrznego i strategii w Naftoremont- Naftobudowa Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal) .Odpowiedzialny m.in. za zarządzanie płynnością spółki, udział w tworzeniu strategii Grupy Kapitałowej, kontrolę rzeczowo-finansową oraz przygotowywanie prognozy finansowej dla Spółki. Od 2018 roku Dyrektor ds. kontrolingu w ZRUG Sp. z o.o.

Robert Kordeczka

Dyrektor ds. kontrolingu

Absolwent Wydziału Ekonomii kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikat HVB Akademie z zakresu Sales Process Management.
25 letnie doświadczenie w bankowości. W latach 1997-1998 w zespole wdrażającym zintegrowany system bankowy w BPH S.A. odpowiedzialny za materiały szkoleniowe i system szkoleń pracowników banku. W następnych latach do 2019 liczne stanowiska kierownicze w banku BPH S.A., BPH SA (GE Money), Pekao SA (Naczelnik Wydziału, Dyrektor Operacyjny w Regionalnym Centrum Doradczo-Kredytowym, Dyrektor Centrum Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Trener wewnętrzny banku z zakresu technik sprzedaży, usług i produktów.
W latach 2011-2020 równolegle do pracy w bankowości prowadził własną działalność gospodarczą w branży poligraficznej.

Agnieszka Kaczkowska

Głowna księgowa

Absolwentka Wydziału  Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych rachunkowości na Wydziale Zarządzania i Informatyki. Posiadająca certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów nr 244/2002 oraz Certyfikat Głównego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z ponad 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu ksiąg handlowych spółek z o.o. w różnych branżach gospodarki, m.in.: produkcja przemysłowa, usługi budowlane, działalność finansowa. W latach 1996 -2006 – praca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Asystent prowadzący zajęcia z Rachunkowości, Podstaw analizy finansowej. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości.

Jacek Nowak

Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu

Jacek Nowak jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu specjalność Transport Drogowy. Doświadczenie techniczne w Autoryzowanym Dealerstwie Sprzedaż – Serwis ciężkich maszyn budowlanych. Wieloletnie doświadczenie utrzymania ruchu i sprawności parku maszynowego oraz floty samochodowej realizujące kontrakty budowy gazociągów. Realizacja planów dopuszczeń ciężkiego, specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji prac gazowniczych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego i innym jednostkom zewnętrznym.

Andrzej Małkowski

Główny Spawalnik

Andrzej Małkowski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania na kierunki Mechaniki i Budowy Maszyn. Ukończył on również Studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Spawalnictwa. Posiada uprawnienia Nadzoru Spawalniczego w postaci certyfikatu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnictwa (IWE). Zdobył on również uprawnienia odbiorowe w zakresie spawalnictwa w postaci najwyższego poziomu uprawnień Międzynarodowego Inspektora Spawalniczego (IWI-Comprehensive) Posiada on również uprawnienia do wykonywania badań nieniszczących NDT w postaci Certyfikatów wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach w metodach badań: wizualnej (VT2), ultradźwiękowej (UT), magnetyczno – proszkowej (MT) oraz penetracyjnej (PT). Jest on również Egzaminatorem Spawalniczym poprzez Licencję nadaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Od 2015 roku jest aktywnym członkiem SIMP Sekcji Spawalniczej w Poznaniu. W latach 2015-2017 był Głównym Spawalnikiem w Zakładach H. Cegielski – Poznań S.A. Sprawował nadzór spawalniczy podczas produkcji wielkogabarytowych wyrobów ciśnieniowych, konstrukcji dźwigowych i off-shore. Modernizował i wdrażał nowe technologie z zakresu spawalnictwa. Zarządzał Centrum Kształcenia Spawalniczego. Od 2018 roku Główny Spawalnik w ZRUG Sp. z o.o. Sprawuje nadzór spawalniczy w zakresie realizowanych wysokociśnieniowych rurociągów i urządzeń do przesyłu gazu i paliw. Wdraża nowe technologie spawania realizowanych wyrobów. Prowadzi szkolenia spawaczy i operatorów spawania.

70

spawaczy

35

inżynierów

40

ślusarzy

30

monterów

oraz szereg innych osób wspierających działalność naszej firmy

Pomimo stosunkowo młodego wieku nasza kadra posiada bardzo bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych inwestycji.

Nasi Kierownicy Budowy posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich branżach oraz uprawnienia energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D.

Zatrudniamy specjalistyczny nadzór spawalniczy z kwalifikacjami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika posiadającego aktualny certyfikat kompetencji.

Pracownicy produkcyjni posiadają:

Świadectwa egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 i PN EN ISO 9606-1 metodą spawania 111, 135, 136, 141 oraz 311.

Uprawnienia nadzoru spawalniczego zgodne z normą PN-EN ISO 14731:2006.

Uprawnienia energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D

Uprawnienia nadzoru spawalniczego zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2006.

Kwalifikacje dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę i gaz ziemny

Poświadczenie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

UPRAWNIENIA