Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Załoga
ZRUG SP. Z O.O.

Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników

Patryk Kałużny

Dyrektor ds. Realizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologia i Organizacja Budowy oraz Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunku Inżynieria Środowiska. Związany z firmą ZRUG Sp. z o.o. od 2003 roku, w której to pełnił funkcję Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy oraz Kierownika Projektu na największych realizacjach budowy rurociągów wykonywanych przez Spółkę ZRUG. Od sierpnia 2020 objął funkcję Dyrektora ds. realizacji ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Szymków

Dyrektor ds. Budownictwa

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, doktor inżynier budownictwa z 15-letnim doświadczeniem zdobytym w realizacjach inwestycji budowlanych. Laureat konkursu Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu przedsiębiorstwach, w tym budownictwa inżynieryjnego w Hydrobudowie Wrocław czy budownictwa ogólnego – Integer S.A. Jako kierownik budowy realizował inwestycje branży przemysłowej, użyteczności publicznej oraz wielorodzinnej. Jednym z ważniejszych zrealizowanych projektów była budowa Zespołu Fabrycznego firmy Quartec we Wszemirowie.
Od 2014 r. związany z Politechniką Wrocławską w zakresie działalności dydaktycznej. W dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W latach 2015-2017 pracował na stanowisku dyrektora ds. realizacji inwestycji w dolnośląskiej spółce PB ARS. Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora ds. budownictwa w ZRUG Sp. z o.o. 

Robert Kordeczka

Dyrektor ds. Kontrolingu

Absolwent Wydziału Ekonomii kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikat HVB Akademie z zakresu Sales Process Management.
25 letnie doświadczenie w bankowości. W latach 1997-1998 w zespole wdrażającym zintegrowany system bankowy w BPH S.A. odpowiedzialny za materiały szkoleniowe i system szkoleń pracowników banku. W następnych latach do 2019 liczne stanowiska kierownicze w banku BPH S.A., BPH SA (GE Money), Pekao SA (Naczelnik Wydziału, Dyrektor Operacyjny w Regionalnym Centrum Doradczo-Kredytowym, Dyrektor Centrum Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Trener wewnętrzny
banku z zakresu technik sprzedaży, usług i produktów.
W latach 2011-2020 równolegle do pracy w bankowości prowadził własną działalność gospodarczą w branży poligraficznej.

Jacek Nowak

Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu

Jacek Nowak jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu specjalność Transport Drogowy. Doświadczenie techniczne w Autoryzowanym Dealerstwie Sprzedaż – Serwis ciężkich maszyn budowlanych. Wieloletnie doświadczenie utrzymania ruchu i sprawności parku maszynowego oraz floty samochodowej realizujące kontrakty budowy gazociągów. Realizacja planów dopuszczeń ciężkiego, specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji prac gazowniczych podlegających  Urzędowi Dozoru Technicznego i innym jednostkom zewnętrznym.

Patryk Kałużny

Dyrektor ds. Realizacji

Absolwent Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Poznańskiej na kierunku Technologia i Organizacja Budowy oraz Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego na kierunku Inżynieria Środowiska. Związany z firmą ZRUG Sp. z o.o. od 2003 roku w której to pełnił funkcję Inżyniera Budowy, Kierownika Budowy, Kierownika Projektu na największych realizacjach budowy rurociągów wykonywanych przez Spółkę ZRUG. Od sierpnia 2020 objął funkcję Dyrektora ds. realizacji ZRUG Sp. z o.o.

Mateusz Szymków

Dyrektor ds. budownictwa

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki, doktor inżynier budownictwa z 15-letnim doświadczeniem zdobytym w realizacjach inwestycji budowlanych. Laureat konkursu Wrocławskiej Ministra Infrastruktury na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wielu przedsiębiorstwach, w tym budownictwa inżynieryjnego w Hydrobudowie Wrocław czy budownictwa ogólnego – Integer S.A. Jako kierownik budowy realizował inwestycje branży przemysłowej, użyteczności publicznej oraz wielorodzinnej. Jednym
z ważniejszych zrealizowanych projektów była budowa Zespołu Fabrycznego firmy Quartec we Wszemirowie.
Od 2014 r. związany z Politechniką Wrocławską w zakresie działalności dydaktycznej. W dorobku naukowym posiada kilkanaście publikacji w czasopismach krajowych jak i zagranicznych. W latach 2015-2017 pracował na stanowisku dyrektora ds. realizacji inwestycji w dolnośląskiej spółce PB ARS. Od 2020 r. pełni funkcję dyrektora ds. budownictwa w ZRUG Sp. z o.o.

Robert Kordeczka

Dyrektor ds. kontrolingu

Absolwent Wydziału Ekonomii kierunku Organizacja i Zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikat HVB Akademie z zakresu Sales Process Management.
25 letnie doświadczenie w bankowości. W latach 1997-1998 w zespole wdrażającym zintegrowany system bankowy w BPH S.A. odpowiedzialny za materiały szkoleniowe i system szkoleń pracowników banku. W następnych latach do 2019 liczne stanowiska kierownicze w banku BPH S.A., BPH SA (GE Money), Pekao SA (Naczelnik Wydziału, Dyrektor Operacyjny w Regionalnym Centrum Doradczo-Kredytowym, Dyrektor Centrum Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw). Trener wewnętrzny banku z zakresu technik sprzedaży, usług i produktów.
W latach 2011-2020 równolegle do pracy w bankowości prowadził własną działalność gospodarczą w branży poligraficznej.

Jacek Nowak

Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu

Jacek Nowak jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu specjalność Transport Drogowy. Doświadczenie techniczne w Autoryzowanym Dealerstwie Sprzedaż – Serwis ciężkich maszyn budowlanych. Wieloletnie doświadczenie utrzymania ruchu i sprawności parku maszynowego oraz floty samochodowej realizujące kontrakty budowy gazociągów. Realizacja planów dopuszczeń ciężkiego, specjalistycznego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji prac gazowniczych podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego i innym jednostkom zewnętrznym.

70

spawaczy

35

inżynierów

40

ślusarzy

30

monterów

oraz szereg innych osób wspierających działalność naszej firmy

Pomimo stosunkowo młodego wieku nasza kadra posiada bardzo bogate doświadczenie zdobyte przy realizacji różnorodnych inwestycji.

Nasi Kierownicy Budowy posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich branżach oraz uprawnienia energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D.

Zatrudniamy specjalistyczny nadzór spawalniczy z kwalifikacjami Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika posiadającego aktualny certyfikat kompetencji.

Pracownicy produkcyjni posiadają:

Świadectwa egzaminu spawacza wg PN-EN 287-1 i PN EN ISO 9606-1 metodą spawania 111, 135, 136, 141 oraz 311.

Uprawnienia nadzoru spawalniczego zgodne z normą PN-EN ISO 14731:2006.

Uprawnienia energetyczne gr 2 E i D oraz gr 3 E i D

Uprawnienia nadzoru spawalniczego zgodnie z normą PN-EN ISO 14731:2006.

Kwalifikacje dozoru ruchu w zakładach górniczych wydobywających otworami wiertniczymi ropę i gaz ziemny

Poświadczenie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą Tajne, Nato Secret, Secret UE.

UPRAWNIENIA