Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

BUDOWA KAMIEŃ MAŁY

zamawiający: PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
termin realizacji: od 07.2020r.

Nazwa zadania:

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień Mały oraz DN100 na odcinku od OG Kamień Mały do OG Górzyca w ramach inwestycji "Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały".

Inwestor: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

Zakres prac:

 • Kompleksowe wykonanie rurociągu przesyłowego wysokociśnieniowego płynu złożowego DN80 i DN100 w preizlolacji DN200 i DN250 , wraz z wykonaniem przekroczeń bezwykopowych tj. przeciski i przewierty HDD.
 • Podłączenie rurociągu płynu złożowego do śluz odbiorczych i nadawczych
 • Przygotowanie miejsca składowego dla rur i łuków oraz ich właściwe składowanie przed wbudowaniem
 • Wykonanie dróg tymczasowych 
 • Wykonanie wykopów pod rurociągi 
 • Wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych,
 • Wykonanie zasypania wykopów z zagęszczeniem gruntu i  rekultywacją terenów 
 • Montaż obciążników
 • Wykonanie przekopów i przewiertów pod drogami, kanałami, rowami i wałami przeciwpowodziowymi oraz pod linią kolejową,
 • Oznakowanie trasy rurociągu,     
 • Wymiana i/lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezbędnym dla właściwego posadowienia rurociągów,
 • Wykonanie odwodnień 
 •  Wyżarzanie spoin wraz z badaniem ich twardości oraz badań NDT.

NAJNOWSZE REALIZACJE

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…