Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

BUDOWA KAMIEŃ MAŁY

zamawiający: PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
termin realizacji: od 07.2020r.

Nazwa zadania:

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień Mały oraz DN100 na odcinku od OG Kamień Mały do OG Górzyca w ramach inwestycji "Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały".

Inwestor: PGNiG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze.

Zakres prac:

 • Kompleksowe wykonanie rurociągu przesyłowego wysokociśnieniowego płynu złożowego DN80 i DN100 w preizlolacji DN200 i DN250 , wraz z wykonaniem przekroczeń bezwykopowych tj. przeciski i przewierty HDD.
 • Podłączenie rurociągu płynu złożowego do śluz odbiorczych i nadawczych
 • Przygotowanie miejsca składowego dla rur i łuków oraz ich właściwe składowanie przed wbudowaniem
 • Wykonanie dróg tymczasowych 
 • Wykonanie wykopów pod rurociągi 
 • Wykonanie zabezpieczeń herpetologicznych,
 • Wykonanie zasypania wykopów z zagęszczeniem gruntu i  rekultywacją terenów 
 • Montaż obciążników
 • Wykonanie przekopów i przewiertów pod drogami, kanałami, rowami i wałami przeciwpowodziowymi oraz pod linią kolejową,
 • Oznakowanie trasy rurociągu,     
 • Wymiana i/lub wzmocnienie gruntu w zakresie niezbędnym dla właściwego posadowienia rurociągów,
 • Wykonanie odwodnień 
 • Wyżarzanie spoin wraz z badaniem ich twardości oraz badań NDT.

NAJNOWSZE REALIZACJE

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
„BUDOWA RUROCIĄGU PRODUKTÓW NAFTOWYCH BORONÓW – TRZEBINIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn – Leśniewice od km 0+000 – 23+000…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie gazociągu przesyłowego w.c. DN 1000 Gustorzyn – Wronów Etap I Gustorzyn – Leśniewice od km 0+000 – 23+000…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
„BUDOWA RUROCIĄGU PRODUKTÓW NAFTOWYCH BORONÓW – TRZEBINIA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI” Inwestycja realizowana w konsorcjum firm w…