Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

11.05.2022

BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA

Nazwa zadania:

„Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”.
Inwestycja realizowana w konsorcjum firm w składzie: Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. oraz ZRUG sp. z o. o. 

Inwestor: PERN S.A.

Zakres prac:

  • Prace przygotowawcze.
  • Kompleksowe wykonanie rurociągu produktowego o długości około 97 km.
  • Wykonanie ponad 100 przekroczeń bezwykopowych pod istniejącą infrastrukturą tj. mikrotunelów, przewiertów, HDD.
  • Budowa liniowych obiektów – LSZ i LDS.
  • Budowa kompletnej instalacji ochrony katodowej.
  • Wykonanie prób ciśnieniowych.
  • Przeprowadzenie Rozruchu rurociągu.

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…