Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś

zamawiający: PKN ORLEN
termin realizacji: od 08.2019r.

Nazwa zadania: Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś 

Opis zakresu prac: Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace Czyszczaka. Rurociąg będzie wykorzystywany przez PKN ORLEN do przetłaczania paliw z PMRiP Góra do bazy paliwowej w Nowej Wsi Wielkiej i do Płocka.

*PMRiP - podziemny magazyn ropy i paliw

NAJNOWSZE REALIZACJE

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…