Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Kamień Mały budowa rurociągów przesyłowych

zamawiający: PGNiG Technologie S.A.
Budowa rurociągów przesyłowych płynu złożowego: DN80 na odcinku od SP KAMIEŃ MAŁY do OG KAMIEŃ MAŁY (1,8km)

Budowa rurociągów przesyłowych płynu złożowego: DN80 na odcinku od SP KAMIEŃ MAŁY do OG KAMIEŃ MAŁY (1,8km), DN100 na odcinku od OG KAMIEŃ MAŁY do ZZU (9,2km) oraz DN100 na odcinku od ZZU do Ośrodka Grupowego  Górzyca (9,1km), w ramach Inwestycji „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały".

NAJNOWSZE REALIZACJE

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…