Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

Polska – Litwa budowa gazociągu w/c DN 700

zamawiający: ROMGOS GWIAZDOWSCY Sp. z o.o.
Gazociąg w/c DN 700 Polska – Litwa, odcinek północny. Zadanie nr 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki

Gazociąg w/c DN 700 Polska – Litwa, odcinek północny. Zadanie nr 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki (od km 0+000 do km 60+643); budowa gazociągu długości 20,102 km.

NAJNOWSZE REALIZACJE

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…