Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

OBSZAR

DZIAŁALNOŚCI

Naszym głównym zakresem działalności jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów:

 • gospodarki paliw płynnych i gazowych,
 • energetyki cieplnej,
 • instalacji wodno- kanalizacyjnych ,
 • obiektów ochrony środowiska,
 • obiektów budowlanych.

OBIEKTY GOSPODARKI ODPADAMI STAŁYMI

 • Składowiska odpadów komunalnych, uszczelnienia: gruntowe, geomembramami, bentomatą,
 • Stacje przeładunkowe odpadów,
 • Sortownie Odpadów.

 • Składowiska odpadów komunalnych, uszczelnienia: gruntowe, geomembramami, bentomatą,
 • Stacje przeładunkowe odpadów,
 • Sortownie Odpadów.

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE NA SIECIACH

 • pompownie ścieków,
 • tłocznie ścieków,
 • systemy i stacje podciśnieniowe,
 • stacje uzdatniania wody

 • pompownie ścieków,
 • tłocznie ścieków,
 • systemy i stacje podciśnieniowe,
 • stacje uzdatniania wody

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 • Oczyszczalnie ścieków systemie przepływowym,
 • Oczyszczalnie ścieków w systemie SBR.

 • Oczyszczalnie ścieków systemie przepływowym,
 • Oczyszczalnie ścieków w systemie SBR.

REALIZUJEMY TAKŻE NIESTANDARDOWE ZAMÓWIENIA

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w zakresie oferowanych przez naszą firmę usług oraz dobiorą najkorzystniejsze warunki współpracy

AKTUALNOŚCI

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…