Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

OBSZAR

DZIAŁALNOŚCI

Naszym głównym zakresem działalności jest projektowanie, nadzór i wykonawstwo obiektów:

 • gospodarki paliw płynnych i gazowych,
 • energetyki cieplnej,
 • instalacji wodno- kanalizacyjnych ,
 • obiektów ochrony środowiska,
 • obiektów budowlanych.

SIECI KANALIZACYJNE

 • grawitacyjne,
 • ciśnieniowe,
 • podciśnieniowe z materiałów według wymagań Klienta (kamionka, PVC, PE, GRP, Beton/Żelbet),
 • obiekty technologiczne: przewierty rurą kamionkową.

 • grawitacyjne,
 • ciśnieniowe,
 • podciśnieniowe z materiałów według wymagań Klienta (kamionka, PVC, PE, GRP, Beton/Żelbet),
 • obiekty technologiczne: przewierty rurą kamionkową.

SIECI WODOCIĄGOWE

 • rur PE,
 • PVC,
 • żeliwa sferoidalnego,
 • rur stalowych spawanych,
 • węzły na sieciach.

 • rur PE,
 • PVC,
 • żeliwa sferoidalnego,
 • rur stalowych spawanych,
 • węzły na sieciach.

REALIZUJEMY TAKŻE NIESTANDARDOWE ZAMÓWIENIA

Nasi specjaliści chętnie doradzą Państwu w zakresie oferowanych przez naszą firmę usług oraz dobiorą najkorzystniejsze warunki współpracy

AKTUALNOŚCI

Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw…
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350…
Budowa Międzysystemowego gazociągu
Budowa Międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z Infrastrukturą niezbędna do jego obsługi na…
BUDOWA KAMIEŃ MAŁY
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś
Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace…