Działamy nieprzerwanie od 1973 roku

08.08.2019

Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś

Nazwa zadania: Budowa II nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra do miejscowości Wielowieś 

Nazwa zamawiającego: PKN ORLEN

Opis zakresu prac: Inwestycja polega na wykonaniu ponad 18 km rurociągu podziemnego DN350 wraz z obiektami technologicznymi takimi jak Stacje Zasuw i Tace Czyszczaka. Rurociąg będzie wykorzystywany przez PKN ORLEN do przetłaczania paliw z PMRiP Góra do bazy paliwowej w Nowej Wsi Wielkiej i do Płocka.

*PMRiP - podziemny magazyn ropy i paliw

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego…
BUDOWA KÓRNIK
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA GUSTORZYN-LEŚNIEWICE
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…
BUDOWA BORONÓW-TRZEBINIA
Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie rurociągu przesyłowego płynu złożowego DN80 na odcinku od SP Kamień Mały do OG Kamień…